Stop De Bloeding – Red een Leven

Verantwoording
Bij de recente terroristische incidenten in Europa overleden onnodig veel slachtoffers binnen vijf minuten door ernstig bloedverlies. Politie, brandweer of omstanders zijn sneller bij de slachtoffers dan de professionele medische hulpverlening. Snelle eerste hulp ter plaatse door omstanders en niet-medische hulpverleners kan de overlevingskansen van slachtoffers met ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen. Ook bij ongevallen in de privésfeer, bedrijven en bij geweldsdelicten treedt regelmatig onnodig veel bloedverlies op. Hoe meer omstanders en niet-medische hulpverleners weten hoe ze ernstig bloedverlies moeten behandelen, des te beter af zijn slachtoffers.
Zeker direct na een incident is er geen tijd om te wachten op de hulpdiensten en moet er direct gehandeld worden.
 
Doelstelling
Na het volgen van deze cursus kunt u in een acute situatie:
  – een ernstige bloeding herkennen.
  – hemostatische gazen in een bloedende wond aanleggen.
  – aanleggen van een tourniquet.
 
Naar voorbeeld van:
Hartford-consensus / www.bleedingcontrol.org.
Met toestemming van:
Dr. Lenworth Jacobs (American College of Surgeons, Hartford-consensus).
Dr. Peter Pons (Bleeding-Control Course).