Eerste Hulp aan Kinderen

De module Eerste Hulp aan Kinderen is ontwikkeld door het Oranje Kruis voor diegenen die veel met kinderen werken. Hierbij kan gedacht worden aan ouders, personeel van scholen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, overblijfouders, opa’s, oma’s enz. Deze module wordt daarom tevens aanbevolen door organisaties in kinderopvang en ouderverenigingen.

Het doel van de module is Eerste Hulpverlening aan kinderen van 0 tot en met 12 jaar. In vergelijking met de Eerste Hulpverlening aan volwassenen, zijn er wel wat essentiële verschillen in benadering en behandeling. Denk hierbij aan de techniek van beademen, verslikken en reanimeren.
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind en de gevaren waaraan het het kind bloot staat.

Onderwerpen die in de cursus behandeld worden:

 • De ontwikkeling van het kind
 • Preventie, wat te doen?
 • Kindermishandeling
 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn (Stabiele Zijligging)
 • Stoornissen in de ademhaling (Verslikking)
 • Stoornissen in de bloedsomloop (Reanimatie)
 • Ernstige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Botbreuken en ontwrichting
 • Oogletsel
 • Vergiftiging
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Diverse Ziektebeelden

De duur van de opleiding is afhankelijk van de kennis van de cursisten. Indien zij niet in het bezit zijn van het diploma Eerste Hulp, dan zal de opleiding 14 uur beslaan. Aan het eind van de cursus wordt een moduleverklaring afgegeven.
Zijn de cursisten wél in het bezit van het diploma Eerste Hulp, dan kan de cursus verkort worden tot 8 uur. Aan het einde van de cursus wordt de module bijgeschreven op het basisdiploma en wordt er een certificaat afgegeven.

Om module/certificaat geldig te houden, wordt jaarlijks in 6 uur de herhaling verzorgt. De belangrijkste vaardigheden worden weer beoefend en tevens worden de kennis en vaardigheden verder aangevuld.

I.v.m. COVID is deze training ook in Blended-Learning. 80% Theorie via Zoom en 20% op locatie of op afstand middels eigen materialen.

Voor informatie en een vrijblijvende offerte van YMO-EHBO doe je zó! kunt u zich wenden tot de contactpagina.

Hieronder het promotiefilmpje voor Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis: